Dorte känner på tyngden på Andy, som fick sista certet till IC.