S*Tufvans Bastet 

S*Tufvans Bastet är född 2014-02-05 och är dotter till Stacie. Hon bor nu hemma hos våra vänner Peter och Ulrika där hon även har fått två kullar med kattungar.